Patchwork a j


ukzka ukzka

Patchwork jsem znala dvno, u jako mal jsem mla pr vciek, kter jsem dostala, nebo mi je uila maminka. Ale sama jsem se zaala patchworkem zabvat zhruba na potku tohoto stolet. Tehdy jsem sledovala na TV Spektrum seril Alex Andersonov "Quilt", kter m velice inspiroval.

Prvn vrobky jsem ila na svm starm icm stroji "VINJA" a ltky jsem sthala nkami. Patchwork vak vyaduje velikou pesnost a pelivost. Proto jsem udlala rzn krok, podila si ezac podloku, ezac koleko a pravtko a koupila si nov ic stroj ...

Prvn mou dekou byl pehoz na dvoulko pro manelovu maminku k narozeninm. Od t doby iju, jak jen mi to dti a domcnost dovol. Zastnila jsem se tak nkolika vstav. Na podzim v roce 2007 jsem si otevela ve Vlaimi pmo proti vstupn brn do zmeckho parku obchdek. Tady tvom a tady si mete m dlka prohldnout, ppadn zakoupit.

Tak na tchto strnkch si mete m prce prohldnout - najdete zde ty, kter u jsou "ve svt", i ty, kter jsou ureny k prodeji. Pokud se Vm nkter vrobek zalbil a chtli byste si jej koupit, sta napsat nebo zavolat. Mohu Vm jej poslat teba potou :)

 
| Copyright © 2008 | Dagmar Hulmkov | .. administrace .. | .. up .. | .. autor .. |